Asamblea Federación 17 de diciembre

Creo que es importante poder estar informado de lo que ocurre tanto en nuestros ríos como Federación, por eso a continuación algunas de las cosas de las que se hablaron en la asamblea y que se han notificado a las sociedades:

"NECESSITAT DE FEDERAR-SE (President): Les federatives és la “continuïtat de l'esportista”. Els socis es poden federar si així ho desitgen, encara que el president estigui en desacord amb la Federació. El president ho deixa clar “A TOTES LES PERSONES A LES QUALS SE'LS NEGUI UNA FEDERATIVA PER PART D'UNA SOCIETAT, LA FEDERACIÓ LI DONARÀ DIRECTAMENT”.

COMPETICIONS (President): Per demanar una competició, el mínim que exigeix Esports és la participació d'almenys 15 pescadors federats en la Societat organitzadora. Si no és així, l'esdeveniment serà un “TROBADA”, però no un concurs o competició.

ASSEGURANCES EN COMPETICIONS (President): La legislació esportiva exigeix que les Societats organitzadores de competicions tinguin un segur de responsabilitat civil. Hi ha de termini fins a juny del 2012. És car. Per 150 socis (Societat mitja), responsabilitat civil i sinistres de 600.000 euros, i defunció de 150.000 euros, surt a una mica més de 320 euros a l'any, és a dir, un cost superior als 2 euros per cada soci. En primer lloc s'està buscant un segur més barat. En segon lloc s'està negociant amb Esports una alternativa basada que la federativa ja és un segur individual, i només s'hauria d'assegurar l'entitat, no a tota la massa social.

DENÚNCIES ENTRE MEMBRES DE LA JUNTA ANTERIOR(President): L'anterior president de la Federació ha denunciat a l'anterior gerent, que al seu torn vol denunciar-li a ell, per a això tindria el suport de l'actual Junta.

PRESSUPOST (Tresorer): La subvenció anual d'Esports està pendent i per això no s'ha volgut incloure-la als pressupostos. L'objectiu és que en 2012 la Federació sigui autosuficient: que visqui dels ingressos generats directament per ella i no de les subvencions que pugui o no rebre. De cada federativa, 3 euros seran per a la Societat.

AJUDES ESPORTISTES: Obligats per la situació general, es redueixen les ajudes als esportistes. Es practica la discriminació positiva quant a dones (poques) i menors d'edat, atès que en tots dos casos acudeixen acompanyats a les competicions, així que se'ls paga l'hotel.

FITXES DE CAPTURA DE MAR (Tresorer): No paguen perquè l'Administració tampoc les paga a la Federació.

ANTERIOR LOCAL (Tresorer): Està en venda. La taxació oficial és de 550.000 euros. Hi ha una hipoteca de 287.000 euros que surt a 4.500 euros/mes, en període de manca fins a abril de 2012. Es va tractar de llogar a aquest preu i no es va poder: com a màxim van oferir 1.000 euros al mes. El local actual d'Esports té 50 m2 i el seu lloguer costa 200 euros al mes més despeses comunitàries.

ZONES DE PESCA DE MAR (President): Es tracta que les Societats de Mar puguin gestionar un tram de costa per fer competicions sobre la base de que tindran una persona responsable o un vigilant que s'ocupi que tot es faci i quedi en condicions.

CONVOCATÒRIA CURSOS (Delegats): S'organitzaran tots el mateix dia per aprofitar el local que es deixi a la Federació. Els cursos seran: Cursos de representants federatius de Mar, de Salmònids i de Ciprínidos; Curs de Jutges de Competició, i Curs de Controladors de Mar-Costa.

TARGETES FEDERATIVES (Secretari): Es mantindrà el preu. Es tramitaran des d'una pàgina d’Internet federativa d'accés restringit a les Societats, per a la protecció de dades. La pàgina amb la tramitació estarà disponible a partir del 15 de gener. Es podran tramitar en qualsevol època de l’any.

QUOTA ANUAL SOCIETATS (President): Es puja des de 60 euros a l'any a 100 euros a l'any, segons l'acord de fa 2 assemblees.

Rodrigo González Dávila

Carrer del Barri 1, 25528 Erill la Vall (La Vall de Boí, Lleida) Teléfono 662 33 15 23

FEDERACIÓ CATALANA PESCA: https://www.facebook.com/FCPEiC "

No hay comentarios: